Disclaimer

De inhoud van de website www.makelpuntbrabantsewal.nl is met de grootste zorg samengesteld. Het is ons streven om zo actueel mogelijke informatie te geven. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie is verouderd of onjuistheden bevat. U kunt ons daarop attenderen via info@makelpuntbrabantsewal.nl

Aan de op deze site genoemde informatie kunt u geen rechten ontlenen.

Het Makelpunt Brabantse Wal behoudt zich het recht informatie te wijzigen. Makelpunt Brabantse Wal is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie.

Het Makelpunt brengt vraag en aanbod van ruimte bij elkaar. In dit verband aanvaardt het Makelpunt en dus de Samen in de Regio, geen aansprakelijkheid jegens klanten en\of exploitanten voor aanspraken die verband houden met de rechtsverhouding die de klant en de exploitant onderling voor het gebruik van de locatie, met elkaar aangaan. Tevens dient een aanbieder van een ruimte zelf na te gaan of de voorgestelde activiteiten op grond van het vigerende bestemmingsplan zijn toegestaan. 


Bij oneigenlijk gebruik van het Makelpunt Brabantse Wal zal het abonnement per direct stopgezet worden zonder restitutie van abonnementsgelden. Voor de abonnementsvoorwaarden klik hier.